MB-86 US ST, SI Прозорец със скрито крило

MB-86 US ST, SI Прозорец със скрито крило

  • клас 4 PN-EN 12207:2001
    Пропускливост на въздух
  • клас E1350 PN-EN 12208:2001
    Водонепропускливост
  • клас C5/B5 PN-EN 12210:2001
    Устойчивост на ветрово натоварване

Система MB-86US се използва за изработката на различни видове прозорци, балконски врати, витрини и пространствени конструкции, които се характеризират с много добра топло- и звукова изолация и висока непропускливост на въздух и вода.

Характерна особеност на конструкцията е нейният външен вид: профилът на крилото е скрит зад профила на касата, а стъклата при отваряемите и неотваряемите части са в една равнина, поради което отвън изглеждат еднакви.

Дълбочината на профилите на прозореца е: 77 mm (каса), 80,8 mm (крило). Ширината на касите на прозореца от външната страна на сградата е малка, благодарение на което повърхността на стъклопакета и количеството светлина, влизащо през него, са максимално увеличени, а самата конструкция създава впечатлението на лекота. Диапазонът на дебелината, приложими за стъклото е: в касата на прозореца - от 7 до 52 мм, а в крилото на прозореца - от 15 до 60 мм. Такава широка гама от остъклявания позволява монтирането на всички видове дву- или трикамерни стъклопакети, акустични или противозломни стъкла, предлагани на пазара.

По отношение на техническите свойства системата MB-86US отговаря на всички изисквания за енергоспестяване и опазване на околната среда. Конструкцията, която е подобна на базовата система MB-86 предлага три варианта, в зависимост от изискванията за топлоизолация: MB-86US ST, MB-86US SI и MB-86US AERO с използването на съвременни изолационни вложки от аерогел.

Системата предлага големи възможности по отношение на изработваните конструкции: максималните размери на крилата на прозорците надвишават стойностите, считани за стандартни за този тип конструкции. Hs max = 2,5 м, Ls max = 1,6 м. Максималното тегло на крилото е 150 кг.

Регистрирайте се

И изтеглете файлове във формат

DWG, RVT, RFA, LCF, PDF

Към регистрация