Ново

MB-79N Система за прозорци и врати с топлоизолация

Ново

MB-79N Система за прозорци и врати с топлоизолация

 • Uf > 0,83 W/(m2K)
  Топлоизолация на профили
 • E 1950 
  Водонепропускливост: прозорци
 • Клас 4 EN 12207:2001
  Въздухопропускливост

Система MB-79N е най-модерният и икономичен продукт в портфолиото за прозорци и врати ALUPROF. Въведена, за да отговори на повишените изисквания за топлоизолация. Използва се за изпълнение на широк спектър от конструкции, включително фиксирани, отваряеми на долна ос, отваряеми на странична ос, двуплоскостни прозорци, едно- и двукрили външни врати, а така също и витрини с врати. Освен икономичната версия, MB-79N E, която се отличава с еднокомпонентно централно уплътнение, и версията MB-79N ST с двукомпонентно централно уплътнение, ние предлагаме и варианта MB-79N SI с най-добра топлоизолация и профили, които са оборудвани с изолационни вложки и двукомпонентно централно уплътнение. За външните врати гамата включва и вариант MB-79N SI+, който се предлага с централно уплътнение и изолационни вложки вътре в профилите.

Характеристики на системата:

 • профили с дълбочина 79 mm (вентилационна клапа) и 70 mm (рамка на прозорец и врата)
 • прозорците и вратите имат термични прекъсвания от иновативни материали, със съвсем нова форма, позволяващи по-доброто изолиране на профилите
 • три термични варианта на прозоречните конструкция: MB-79N E, MB-79N ST и MB-79N SI; четири варианта за вратите: MB-79N E, MB-79N ST, MB-79N SI и MB-79N SI+
 • конструкция, която изпълнява изискванията на Техническите условия от 2021 г. за прозорци 0,9 W/(m2K) и врати 1,3 W/(m2K)
 • топлоизолация на профили: Uw от 0,64 W/(m2K), Uf от 0,83 W/(m2K)
 • много добра кинематика, която позволява изграждането на тесни отваряеми прозорци и врати
 • профилите на панела на вратата имат изолационна фуга, която елиминира термичните натоварвания по време на работа
 • могат да се използват невидими панти и най-популярният многоточков механизъм, включително скрити фитинги заедно с най-съвременните фитинги AluPilot. За вратите се предлага и обков с функции за автоматизация и контрол на достъп
 • подходящ за широка гама от двойни или тройни стъкла до 63 mm за прозорци и 54 mm за врати, което прави възможно използването на всеки често срещан тип стъкло, включително акустично и противовзломно стъкло
 • с помощта на системата могат да се произвеждат устойчиви на взлом врати от клас RC1 до RC3, както и панелни входни врати, осигуряващи богат естетически потенциал
 • наличен е голям избор от дръжки в различни стилове, включително минималистичен вид, с розетка или без

Регистрирайте се

И изтеглете файлове във формат

DWG, RVT, RFA, LCF, PDF

Към регистрация