MB-104 PASSIVE Система за прозорци и врати с най-висока топлоизолация

Сертификат

MB-104 PASSIVE Система за прозорци и врати с най-висока топлоизолация

Сертификат
 • UW от 0,53 W/(m2K)
  Топлоизолация за отваряем прозорец
 • клас C5/B5 PN-EN 12210:2001
  Устойчивост на ветрово натоварване
 • клас AE 1800 PN-EN 12208:2001
  Водонепропускливост
 • клас 4 PN-EN 12207:2001
  Пропускливост на въздух

Система за прозорци и врати с термично прекъсване MB-104 Passive, с най-висока топлоизолация, отговаря на всички изисквания за елементи, използвани в пасивните сгради.

Тази система се използва за изработката на външни архитектурни елементи, например: различни видове прозорци, врати, антрета, витрини и пространствени конструкции, които се характеризират, освен с отличната си топлоизолация, също и с много добра звукоизолация, водонепропускливост и висока якост на конструкцията.

Тази система се използва за изработката на външни архитектурни елементи, например: различни видове прозорци, врати, антрета, витрини и пространствени конструкции, които се характеризират, освен с отличната си топлоизолация, също и с много добра звукоизолация, водонепропускливост и висока якост на конструкцията.

Конструкцията на профилите на система MB-104 Passive има два варианта, в зависимост от изискванията за икономия на топлинна енергия: SI и AERO

Параметрите на прозорците и вратите, изработени от елементи на система MB-104 Passive, надхвърлят настоящите изисквания на най-строгите приложими разпоредби и стандарти, поради което система MB-104 Passive е предназначена за енергоспестяващи и пасивни конструкции.

Регистрирайте се

И изтеглете файлове във формат

DWG, RVT, RFA, LCF, PDF

Към регистрация