ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ

Още при проектирането на сградата трябва да не се забравя за противопожарните и димоотводните системи. Противопожарните стени, димоотводните прозорци и димонепропускливите врати са решения, които, благодарение на технологичния прогрес, могат да защитят човешкото здраве и живот. Aluprof Ви предлага системи за отвеждане на дим и пожарозащита, които позволяват организирането на пожарни зони в сградите и осигуряват подходящи условия за евакуация на хора. Обхватът на горните решения включва продукти, които са структурно свързани с групата системи за прозорци и врати, а така също и такива, базирани на фасадните системи от типа колона-греда. Огнеустойчивостта на този тип конструкция варира от EI15 до EI120, в зависимост от изискванията за вертикални конструкции, а за покриви тя е в клас REI30 / RE45.

Групата продукти, които отговарят за безопасността на потребителите на сгради по време на пожар, включва такива решения като:

  • система MB-78EI, която включва вътрешни и външни стационарни противопожарни прегради и люлеещи врати в класове EI15 до EI90
  • безшпросови противопожарни стени MB-78EI в класове EI30 и EI60
  • автоматични плъзгащи противопожарни врати MB-78EI DPA в клас EI15 и EI30
  • противопожарна прозоречна система MB-86EI в клас EI30
  • система MB-118EI дава възможност за изграждане на противопожарни прегради с клас на огнеустойчивост EI120.
  • фасадни системи от типа колона-греда: MB-SR50N EI и противопожарна стена MB-SR50N EI EFEKT в класове EI30 до EI60
  • огнеупорни остъклени покриви от клас REI30 / RE45, базирани на фасадни системи от типа колона-греда
  • димонепропускливи врати MB-45D в класове S200 и Sa

Димоотводните прозорци и клапи са продукти, които също принадлежат към групата решения, осигуряващи безопасност на хората по време на пожар. Те се основават на основните системи за прозорци и врати от серията MB и на покривни решения или отварящи се вертикално прозорци, които се използват само във фасадни конструкции.

Aluprof предлага още едно интересно решение от гледна точка на проектирането на пожарни зони, а именно възможността за свързване на различни конструкции помежду си, като същевременно се поддържа подходящ клас на огнеустойчивост. Например, вградена във фасадата врата от системата MB-78EI. Конструкцията, изработена по горния начин, може да бъде от клас EI30 или EI60. Подобна възможност за инсталиране на вратата MB-78EI съществува в системата за стени MB-118EI.

Препоръчваме Ви да се запознаете със системите за противопожарна защита, предлагани от Aluprof.

Наименованията и символите на гореспоменатите продукти пренасочват към страници с по-широка и по-подробна информация за тях.