ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ И ПАСИВНИ СИСТЕМИ

В момента стана популярно да се проектират самодостатъчни обекти, които получават енергия и вода от околната среда и са интегрален елемент на градската тъкан. Алуминият е модерен материал, който се вписва идеално в съвременните тенденции за екологично строителство. Офертата на Aluprof включва много решения в областта на енергоспестяващата алуминиева дограма, които успешно отговарят дори на условията на пасивно строителство, както за еднофамилно, така и за търговско строителство. Енергоспестяващата алуминиева дограма е отговор на нарастващите изисквания на съвременното строителство.

Същността на пасивното строителство е да се сведат до минимум енергийните загуби. Тук всеки етап е от голямо значение - от избора на правилния парцел, през проектирането, до изпълнението на най-дребните дейности като поставянето на первазите. Пасивните къщи са къщи, на първо място, перфектно изолирани и защитени срещу топлинни загуби. Ето защо изборът на прозорци за пасивните къщи не може да бъде случаен.

Пасивната къща има ниски енергийни нужди за нейното отопление. Пасивните сгради консумират не повече от 15 kWh / m годишно. Нивото на потребление на първична енергия в такава сграда не може да надвишава 120 kWh/m² годишно за всички енергийни нужди. Междувременно в строените в момента жилищни сгради консумацията на енергия само за отоплителни цели е до 120 kWh/(m² годишно). Следователно потреблението на енергия в пасивното строителство е осем пъти по-ниско от това в традиционното строителство.

Целият външен слой на пасивната сграда е непропусклив за въздуха. Коефициентът на топлопреминаване U на стените обаче трябва да бъде по-малък от 0,15 W / (m²K). Важен елемент на такава къща са прозорците, тъй като до 30% от отделяната енергията може да излиза от нехерметичната дограма. Затова допустимият коефициент на топлопреминаване в пасивните сгради не трябва да надвишава Uw = 0,80 W / (m²K). Пасивната къща често е оборудвана със наземен топлообменник и рекуператор. Слънчевите колектори също стават все по-популярни.

Това, което може да изненада при изграждането на пасивни къщи, е големият брой остъклявания, както под формата на прозорци, така и на стъклени фасади. Стъклените повърхности в такива сгради са разположени предимно от южната страна. От север обаче те са сведени до минимум - тук топлинната печалба от слънчевата светлина обикновено е доста ниска. В момента прозорците за енергоспестяващи къщи значително намаляват топлинните загуби и в същото време позволяват максимално естествено осветление на интериора. Освен това, благодарение на тях можете да получите безплатна слънчева енергия, която да отоплява стаите. За да се избегне прекомерното слънчево нагряване на помещенията, се препоръчват външни ролетни щори Aluprof, които имат положителен ефект върху топлинните условия в къщата.

Офертата на Aluprof включва алуминиеви врати за пасивни къщи, енергоспестяващи алуминиеви прозорци, външни ролетни щори и фасадни системи, които все повече се използват в жилищното строителство.

Повече информация за пасивното и енергоспестяващо строителство ще намерите на www.home.aluprof.com