ALUBOOK

Green zone / Album trendów

Zamów Alubookw wersji wydrukowanej

Zamów Alubook w wersji wydrukowanej

* Pole wymagane.

* Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia formularza zgłoszeniowego.
Adres e-mail zostanie w tym przypadku użyty jedynie do celów związanych z realizacją zamówienia na Alubooka w wersji drukowanej.

WAŻNE! Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aluprof SA będzie przetwarzał wskazane dane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) RODO*.

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych jest dobrowolnym warunkiem umownym, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości rejestracji na szkolenie Aluprof SA.

Kto i w jakim celu będzie miał dostęp do Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Aluprof SA z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Warszawska 153, tel.: +48 (33) 819 53 00, e-mail: aluprof@aluprof.eu

Dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy i adresu firmy, nr telefonu kontaktowego posłużą jedynie w celu dokonania rejestracji na szkolenie organizowane przez ALUPROF SA.

Podane przez Ciebie dane będą ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Aluprof SA oraz zewnętrznemu dostawcy usługi administrowania serwisem. Twoje dane mogą zostać również ujawnione właściwym organom, o ile będą one do tego upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

Okres przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia odbycia się szkolenia dla celów dowodowych. Przez ten okres dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.

Jakie prawa Tobie przysługują

Masz prawo do żądania od Aluprof SA dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. W tym celu prześlij informację z żądaniem na adres aluprof@aluprof.eu.

Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasz Inspektor Ochrony Danych

Zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Pan Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com tel. +48 33 819 53 00.

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)